Salgs og leveringsbetingelser

Sewatechs salgs- og leveringsbetingelser

 

Gældende pr. 01. juni 2018 for varer fra og tjenesteydelser udført af Sewatech Aps., cvr.nr. 38784269. info@sewa-tech.com.

 

 1. ANVENDELSE OG GYLDIGHED
  1.1. Enhver leverance af varer fra og enhver udførelse af tjenesteydelser af Sewatech sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser.

 

 1. BESTILLING AF VARE PÅ WEBSHOP
  2.1. I sewatech`s WebShop kan Kunden bestille produkter, og serviceydelser og har Kunden problemer med bestillingen, kan Kunden kontakte Sewatech via info@sewa-tech.com eller ringe på tlf. 29870521/29870571

2.2. Bestilling / køb trin-for-trin

 • Ønsker kunden at handle på Sewatech´s hjemmeside/webshop skal kunden registreres med personlige data.
 • Kunden skal indtaste personlige oplysninger – alle *markeret felter skal udfyldes. Herefter skal kunden klikke på send. Nu sendes data til Sewatech som tager stilling til om den pågældende kunde kan få tilladelse til at handle på webshoppen.
 • Kunden finder den eller de varer som ønskes og klikker på “Læg i kurv”
 • Varen lægges i indkøbskurv – klik på “Vis indkøbskurv”
 • Ønsker Kunden at fjerne varen igen, skal Kunden klikke på “Fjern fra kurv”
 • Ønsker Kunden flere varer, skal Kunden klikke på “Shop videre” og proceduren gentages
 • Ønsker Kunden ikke flere varer, skal Kunden klikke på “Fortsæt”
 • Kunden skal acceptere handelsbetingelserne og klikke på “Bekræft”
 • Kunden skal trykke på “Fortsæt” og Kunden bliver ført til en sikker betalingsside.
 • Kunden skal vælge betalingskort og udfylde kortnr., udløbsdato og kontrolciffer. Kunden skal herefter klikke på “Accepter betaling”
 • For at betaling kan gennemføres skal Kunden klikke på “Afslut.

2.3. Når Kunden har gennemført betalingstransaktionen er købet registreret, og Kunden vil nu modtage en ordrebekræftelse pr. e-mail.

2.4. Alle priser er inklusiv moms

2.5. Sewatech tager forbehold for prisændringer, tastefejl og udsolgte varer.

 1. BETALING

3.1. Kunden kan i webshoppen betale med følgende betalingskort:

 • Dankort/Visa Dankort
 • E-dankort
 • MasterCard
 • Visa Elektron
 • JCB

3.2. Der er ingen gebyr i forbindelse med anvendelse af betalingskort.

3.3. De data, Kunden oplyser i forbindelse med et online køb betalt med betalingskort, er krypteret (SSL – Secure Socket Layer). Det betyder, at hverken Seweatech eller andre uvedkommende kan aflæse Kundens kortnummer eller andre informationer under transaktionen med DIBS.

3.4. Beløbet hæves på Kundens konto ved køb hvis ikke andet er aftalt med Sewatech.

3.5 Fortrolighedspolitik: Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

 1. LEVERING

4.1. Sewatech leverer fortrinsvis i Danmark. Levering til udlandet kræver særskilt aftale, forud for bestilling.

4.2. Normal leveringstid er 2-5 hverdage.

4.3. Alle bestillinger i Danmark sendes med bla. Bring, Danske Fragtmænd, DAO 365, DHL,  GLS, Postnord.

4.4. Sewatech flexleverer ikke uden, at der er givet besked fra Kunden, dvs. Sewatech leverer ikke på adressen uden, at modtager er hjemme. Er der angivet på ordren, at varerne f.eks. må stilles i garagen, så stiller Sewatech varen uden at modtage kvittering. Er der ikke angivet, at varen må stilles uden kvittering, så lægges der en kvittering, som anvendes til afhentning af varer på nærmeste posthus.

4.5. Der skal ikke handles for noget minimumsbeløb. Fragtomkostninger fremgår ved købsmængde via shoppen.

 1. REKLAMATION OG FORTRYDELSESRET

5.1. Alle varer håndpakkes på Sewatech lager, og i den proces kontrolleres varerne også for fejl og mangler.

5.2. Ved brudt emballage og nrudt plombering kan varer fra Sewatech ikke returneres.

5.3. Kunden er forpligtiget til at undersøge varen uden unødigt ophold efter modtagelsen af varen.

5.4. Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.

5.5. Reklamation

5.5.1. Modtager Kunden mod forventning et produkt, som ikke er i orden, skal Kunden kontakte Sewatech på 29870521/29870571 (telefontid alle ugens dage fra 08.00-16.00) eller sende en e-mail til info@sewa-tech.com.

5.5.1.1 Alle varer købt hos Sewatech er omfattet af købelovens regler om 24 måneders reklamationsfrist. Reklamationsretten betyder, at du som kunde kan klage over fejl og mangler ved varen, som er opstået inden 24 måneder efter købet. Reklamationsretten dækker ikke, når fejl, skader eller slidtage opstår på grund af forkert brug, manglende vedligeholdelse eller almindelig slid.

5.5.2. Kunden skal betale portoen/fragten i forbindelse med returneringen. Hvis reklamationen er berettiget og rettidig, så refunderer Sewatech naturligvis den fragt/porto, som Kunden har betalt.

5.5.3. Kunden skal straks reklamere, når en mangel er opdaget eller burde være opdaget, ellers mister Kunden sin ret til at fremsætte krav i anledningen heraf.

5.5.4 Returvarer bedes sendt til:

Sewatech Aps.
Obstrupvænget 22
8320 Mårslet

Bemærk – Sewatech modtager ikke varer sendt pr. efterkrav.

5.5.5. Når Kunden reklamerer over sit køb tilbagebetales købesummen, og dette gøres ved overførelse til Kundes bank konto, når Sewatech har fået varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for reklamation. Det er derfor vigtigt, at Sewatech får oplyst kundens registreringsnummer og kontonummer. Er betalingen foretaget med betalingskort, tilbageføres købesummen direkte til betalingskortet.

5.5.6. Det er ikke et krav, men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken – eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto, hvortil refusion kan foregå, kopi af forudgående korrespondance mv.

5.6 Særlige bestemmelse om fortrydelsesret.

5.6.1. Kunden har ret til at træde tilbage fra handler i Sewatech WebShop uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis Kunden sender meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Fortrydelsesretten omfatter dog ikke specialfremstillede varer efter Kundens specifikationer.

5.6.2. Fortrydelsesretten løber fra den dag, Kunden modtager sin vare. Fortrydelsesretten kan kun udnyttes, hvis varen tilbageleveres i væsentligt samme stand. Kunden er ansvarlig for en evt. forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Fortrydelsesretten kan kan kun gøres gældende såfremt plomberingen er ubrudt.

5.6.3. Ved fortrydelse refunderer Sewatech alle betalinger modtaget fra Kunden, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Kundens eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som Sewatech tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Sewatech modtog meddelelse om Kundes beslutning om at fortryde denne aftale. Sewatech gennemfører sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som Kunden benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre Kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges Kunden ingen former for gebyr som følge af tilbagebetalingen. Sewatech kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Sewatech har modtaget varerne retur, eller Kunden har fremlagt dokumentation for, at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

5.6.4 For at udøve fortrydelsesretten skal Kunden meddele Sewatech, at Kunden ønsker at fortryde aftalen i en utvetydig erklæring. Som skal fremsendes til:

Sewatech Aps.
Obstrupvænget 22
8320 Mårslet

Eller på e-mail til:

info@sewa-tech.com

5.6.5. Kunden skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerene. Bemærk – Sewatech modtager ikke varer sendt pr. efterkrav.

5.6.6. Kunden skal returnere varerne uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor Kunden har afgivet meddelelse om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis Kunden returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

 

 

 1. PRODUKTANSVAR

8.1. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler efter dansk ret. Sewatech er dog aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre indirekte tab. Sewatech er heller ikke ansvarelig for opstuvening eller tilstoppet kloark.

8.2. Særligt for erhvervsdrivende er Sewatech ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsør.

8.3. Sewatech produktansvar er begrænset til kr. 2.000.000,00, jf. i øvrigt pkt. 9.4. nedenfor. I den udstrækning Sewatech måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Sewatech skadesløs i samme omfang, som Sewatechs ansvar er begrænset af de i nærværende pkt. 9 anførte bestemmelser.

9. ANSVARSBEGRÆNSNING

9.1. Sewatech ansvar for mangler er begrænset til omlevering eller afhjælpning efter Sewatechs valg. Hvis en væsentlig mangel ikke er afhjulpet inden for rimelig tid efter Kundes reklamation, kan Kunden hæve købet, og Sewatechs erstatningsansvar er i dette tilfælde maksimeret til DKK 2.000.000. Det samme gælder Sewatechs erstatningsansvar som følge af mangelfuld rådgivning.

9.2. Overskrides leveringstiden eller tidspunktet for en tjenesteydelses udførelse væsentligt, har Kunden mulighed for at vælge enten at kræve aftalen gennemført til en ny leverings- eller udførelsesdato eller at hæve købet, idet Sewatechs erstatningsansvar i begge tilfælde er maksimeret til kr. 2.000.000,00.

10. FORSIKRINGSDÆKNING

10.1. For det tilfælde at Kunden lider et tab, der måtte være omfattet af Sewatechs til enhver tid gældende forsikring, er Kunden berettiget til at indtræde i Sewatechs rettigheder og forpligtelser over for forsikringsselskabet angående det pågældende tab, med henblik på opnåelse af forsikringsdækning, herunder forsikringsdækning, der overstiger det i pkt. 8 og 9 anførte. Kunden er til enhver tid berettiget til at modtage en kopi af gældende forsikringscertifikat.

10.2. Anmeldelsen af skaden/tabet skal ske ved henvendelse til Sewatech straks efter konstatering. Sewatech foretager skadesanmeldelsen med meddelelse om, at Kunden er indtrådt i Sewatechs rettigheder og forpligtelser.

 1. FORCE MAJEURE, FORSINKELSE FRA UNDERLEVERANDØRER OG VEJRLIG

11.1. Ingen af parterne er berettiget til erstatning i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure, forsinkelser fra underleverandører eller vejrlig.

 1. LOVVALG OG VÆRNETING

12.1. Enhver uenighed eller tvist mellem parterne herunder om forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved retten i Næstved under anvendelse af dansk ret.

13. Fortrydelsesret

Fortrydelsesfristen

Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, Kunden har modtaget varen.

Kunden har efter Forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før Kunden har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail).

Hvis Kunden f.eks. afgiver sin bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har Kunden frist til og med mandag den 15. Har Kunden først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har Kunden frist til og med onsdag den 17.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan Kunden vente til den følgende hverdag.

Hvordan fortryder kunden?

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal Kunden underrette Sewatech om, at Kunden har fortrudt aftalen. Hvis Kunden vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal Kunden blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis Kunden vil sikre sig bevis for, at Kunden har fortrudt rettidigt, kan Kunden f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretning om, at Kunden har fortrudt aftalen, skal gives til:

Sewatech Aps.
Obstrupvænget 22
8320 Mårslet

Eller på e-mail til:

info@sewa-tech.com